Întâlnire de lucru: Supersite – Aspecte Tehnice, Locații și Aranjament Spațial Organizat de INCDD Tulcea în perioada 31.07-01.08.2018

Sesiunile de lucru ale Workshopului SuperSite – Aspecte Tehnice, Locații și Aranjament Spațial organizat de INCDDD Tulcea cu participarea membrilor Consorțiului: INCDSB, GeoEcomar, Universitatea Dunărea de Jos și Academia Română, au fost sesiuni de dezbateri prelungite, care s-au desfășurat pe parcursul a două zile 31.07-01.08.2018, în vederea analizei stadiului și armonizării celor 3 componente principale ale proiectului DANS: HUB-ul de la Murighiol, Centrul de Date de la Galați și SuperSite-ul Delta Dunării. Marți, înainte de atelierele de lucru propriu-zise au fost prezentate informări asupra activităților desfășurate și conexiuni interdisciplinare în scopul atingerii obiectivelor propuse, cu o atenție atentă la problemele legate de aspectele tehnice, economice, sociale, dar și juridice. Fiecare participant din Consorțiu a oferit și împărtășit partenerilor capacitatea de a se lucra interdisciplinar și pentru a-și îmbunătăți eficacitatea, în vederea atingerii termenelor planificate. În această sesiune interactivă începută prin stabilirea componentelor esențiale ale calendarului critic, apoi conexiuni explicite între componente s-au încheiat cu prezentarea unor pași concreți în ceea ce privește derularea activităților și pentru un cadru comun. În cea mai mare parte a workshop-ului dialogul a fost informal, instructiv și constructiv, cu aplicare și integrare concretă a conținutului în setările specifice ale celor 3 componente de proiectare.
Ca răspuns la tendințele globale ale procedurilor birocratice de urbanism Partenerii au adoptat strategii/soluții/sisteme care să permit realizarea în timp și de calitate a obiectivelor arhitecturale și constructive. Prin acest atelier s-au explorat atât agenda de cercetare formulată în proiectul DANS, cât și perspectivele juridice ale integrării ERIC. Vorbitorii invitați au descris nevoile semnificative de cercetare în special pe domeniul biodiversității pentru a înțelege mai bine sistemele de lucru în cadrul acestei componente dinamice, în funcție de scară, orientate către sistemele agregate, și pentru a identifica proprietățile emergente ale acestei componente, care pot duce la Ecosystem Based Adaptation și dezvoltare durabilă pe termen lung.
Participanții la workshop au arătat tendințele actuale și viitoare în domeniile de cercetare ale Sistemului Fluviu-Deltă-Mare și despre oportunitățile de a se angaja în cercetarea colaborativă pentru a dezvolta o înțelegere profundă a sistemului și despre efectele asupra bunăstării umane.
Prin acest workshop s-au propus actiuni pentru:
– Dezvoltarea relațiilor cu stakeholderii cheie din comunitățile lor;
– Înțeleagerea punctele forte și vulnerabilitățile împărtășite între parteneri;
– Identificarea acțiunilor necesare pentru obținerea certificatelor, autorizațiilor și avizelor inițiale pentru a spori rezistența;
– Îndeplinirea cerinței de a finaliza amplasamentele SuperSite-ului și cererea de obținere a acestora de la autoritățile publice locale;
– Maparea participativă a punctelor forte și a vulnerabilităților.

  • Example
  • Example
  • Example
  • Example
  • Example
  • Example
  • Example
  • Example