View Post

WORKSHOP privind Analiza Datelor, 5 Martie 2019

Pe 5 Martie 2019, Institutul Naţional C&D pentru Ştiinte Biologice  a organizat o întâlnire  cu participanții din consorțiul DANUBIUS-PP , coordonatorii WP7 ( Protocol privind analiza datelor ), coordonatorii WP8 ( e-infrastructură şi depozitare)  şi  membrii DANS ai Academiei Bulgare din Sofia. Întâlnirea a avut drept scop iniţierea de discuţii privind modul de stocare şi manipulare de date în cadrul …

View Post

Workshop dedicat Indicatorilor de performanţă şi Implicarea părților interesate – 13-15 Februarie – ISMAR, Veneţia, Italia

Prima zi a fost dedicată definirii indicatorilor-cheie de performanță (KPI) pentru DANUBIUS-RI, luând în considerare recomandările ESFRI și OCDE. A doua și a treia zi au fost dedicate elaborării unei strategii de abordare a părților interesate din DANUBIUS-RI: întreprinderi, organizații caritabile, autorități publice și public în general.