Workshop dedicat Indicatorilor de performanţă şi Implicarea părților interesate – 13-15 Februarie – ISMAR, Veneţia, Italia

Prima zi a fost dedicată definirii indicatorilor-cheie de performanță (KPI) pentru DANUBIUS-RI, luând în considerare recomandările ESFRI și OCDE.

A doua și a treia zi au fost dedicate elaborării unei strategii de abordare a părților interesate din DANUBIUS-RI: întreprinderi, organizații caritabile, autorități publice și public în general.