Stadiu proiect

STADIU PROIECT Ideea creării unui Centru internaţional, modern şi complex, în Delta Dunării s-a născut în anul 1994 şi a fost susţinută de Ministrul Cercetării din acea vreme, Dr. Doru Dumitru Palade.
► În anul 1995 a fost organizată o reuniune a ministrului Palade cu, Comisarul pentru Știință, Cercetare şi Dezvoltare, Dna. Edith Cresson, la Paris. Dl. Palade a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea Centrului. Ideea a fost acceptată în principiu, Dna. Cresson arătând că pentru a obține sprijinul CE este necesar să fie întocmit un proiect bine documentat care va putea fi finanţat după o evaluare pozitivă. În urma acestei vizite Ministrul Palade a obţinut de la autorităţile locale de la Murighiol (Hotărârea Consiliului Murighiol Nr. 20/18.10.1996) un teren de cca. 15 ha pentru Centrul Internaţional de Cercetări Delta Dunării, teren care a fost dat în administrarea INCD - Științe Biologice.
► În anul 2006 Consiliul Murighiol reduce suprafaţa la 10 ha. Pe parcurs idea creării unui centru în Delta Dunării s-a dezvoltat astfel încât centrul a devenit ”Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare”.
► În anul 2006 a fost organizată în Delta Dunării o reuniune internaţională, împreuna cu US Corp of Engineers şi alţi experți internaţionali din Europa, în cursul căreia a fost prezentat şi acceptat conceptul de management integrat al sistemelor fluviu – deltă – mare. Începând cu anul 2006 au avut loc reuniuni internaţionale anuale care au permis structurarea ideii de Centru Internaţional pentru Studii Avansate asupra sistemelor Fluviu – Mare, precum şi la elaborarea Cărţii Albe a Centrului (Program Științific comprehensiv şi multidisciplinar). Reuniunile au fost realizate cu sprijinul financiar şi logistic al Guvernului României şi al Academiei Române. Astfel, versiunea iniţială a proiectului s-a transformat cu ajutorul necondiţionat al unei echipe mari de specialiști români şi internaţionali şi cu sprijinul oficial al Guvernului Român în conceptul actual al proiectului: International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems - DANUBIUS-RI - o infrastructură de cercetare pan-Europeană distribuită care cuprinde 12 sisteme fluviu-mare din Europa şi care va servi la cunoașterea lor mai bună şi prin aceasta va contribui la managementul sustenabil al acestora.
► În anul 2010 Guvernul României începe finanțarea acțiunilor de implementare a proiectului şi a construcţiei primului modul al Centrului Internaţional de Studii Avansate de la Murighiol (Program Nucleu dedicat realizării Cazului Științific; 2013-2014 – Proiect Sectorial pentru aplicaţia ESFRI).
► În anul 2013 proiectul DANUBIUS-RI este desemnat Proiect Fanion (Flagship project) al SUERD (Strategia Europeana pentru Regiunea Dunării).
► În perioada 2013 – 2015 conceptul a continuat să fie dezvoltat prin proiectul DANCERS "DANube macroregion: Capacity building and Excellence in River Systems (basin, delta and sea)“, Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 7. Proiectul şi-a propus să elaboreze o agendă strategică pentru cercetarea în domeniul apei, planurile de dezvoltare pentru o infrastructură de cercetare distribuită în Regiunea Dunării, precum și strategiile de dezvoltare a resursei umane prin propunerea unor planuri de educație dedicate acestui domeniu. Astfel, DANCERS a contribuit la dezvoltarea Priorității 7 "Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere".
► 2014: Guvernul României a declarat proiectul DANUBIUS-RI “Proiect Strategic de prioritate Națională” şi a trimis o scrisoare de angajament la CE și ESFRI (150 mil. Euro).
► În Martie 2015, sub coordonarea GeoEcoMar, este depusă la ESFRI propunerea DANUBIUS-RI „International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems”, pentru admiterea pe Roadmap-ul ESFRI din 2016 (http://www.esfri.eu/sites/default/files/20160308_ROADMAP_single_page_LIGHT.pdf). INCDSB fiind partener.
► 2016: DANUBIUS-RI este inclus în foaia de parcurs a ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ESFRI Roadmap 2016.
► 2016: este semnat proiectul HORIZON 2020 DANUBIUS-Preparatory Phase. Proiectul HORIZON 2020 DANUBIUS Preparatory Phase (PP), care are ca scop organizarea entității legale pan-europene DANUBIUS-ERIC. Coordonarea generală a proiectului este asigurată de GEOECOMAR, iar din consorțiu mai fac parte alte 29 de instituții. Din Romania, alături de INCDSB mai fac parte UEFISCDI și ROEDU, INCDSB fiind coordonator al WP7.
► 2018: a fost semnat proiectul suport „Strategie şi acţiuni pentru pregătirea participării naţionale la proiectul DANUBIUS-RI" – DANS, un proiect suport de management prin care se vor pregăti Studiul de Fezabilitate și Proiectele Tehnice pentru componentele româneşti ale proiectului DANUBIUS-RI (Hub, Supersite-ul Delta Dunării, Centrul de Date). Date actuale ale etapelor de realizare proiect DANS