Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice INCDSB

INCDSB (www.incdsb.ro) a fost înființat in 1996 sub coordonarea Ministerului Educației si Cercetării. INCDSB desfășoară cercetare de excelență în biologia mediului, biodiversitate, biomedicină, cercetare agroalimentară, fiind un centru important în domeniul Științelor Vieții. În cadrul acestui proiect INCDSB are calitatea de coordonator al proiectului, fiind coordonatorul activităților alocate Hub-ului. INCDSB a participat ca partener în proiectul Sectorial “Pregătirea propunerii de proiect ESFRI privind realizarea centrului internațional „DUNAREA” de studii avansate pentru „sisteme fluvii-delte-mări" (2013), care a condus la depunerea în 2015 a aplicației pentru intrarea pe road-map-ul ESFRI a proiectului DANUBIUS-RI. În perioada 2013-2015 INCDSB a fost implicat ca partener în proiectul european FP7 DANCERS: ”Danube Macroregion: Capacity building and excellence in River Systems (basin, delta and sea)”, proiect care, în vederea pregătirii aplicației ESFRI, a dezvoltat noi instrumente de cercetare și promovare a cercetării în zona Dunării și a Mării Negre. INCDSB este partener în proiectul “Preparatory phase for the pan-European research infrastructure DANUBIUS–RI”, H2020-INFRADEV-2016-2, în cadrul căruia coordonează WP7-Data Protocols&Handling și este responsabil de Task 5.3 – Rolul și funcțiile Hub-ului din WP5. INCDSB a participat în numeroase proiecte internaționale: FP5-1proiect, FP6-3 proiecte, FP7 -3 proiecte, Programe bilaterale-5proiecte, SCOPES-1proiect, SEE-1proiect, EEA-1proiect, ERA-MIN-1proiect.

Directorul coordonator al proiectului este dr. Manuela Elisabeta Sidoroff

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marina - GeoEcoMar

GeoEcoMar (www.geoecomar.ro) a fost fondat în anul 1993 ca Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină - CRGGM, care, în 1996, a fost acreditat ca institut de interes naţional, în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Principalele activităţi sunt îndreptate asupra cercetării domeniului marin, dar şi asupra zonelor costiere, deltaice şi fluviale (Dunăre - Delta Dunării - zona costieră a Mării Negre - Marea Neagră): evaluarea impactului antropic asupra mediului, cercetări complexe (geologice-geofizice-geoecologice) în Marea Neagră şi alte zone marine, studii asupra hazardelor naturale în Marea Neagră, studii sedimentologice, paleoecologice şi paleoambientale. În prezent GeoEcoMar reprezintă un pol de excelență în cercetarea domeniului marin, funcționând ca centru european și național pentru studii asupra macrosistemelor de tip mare-delta-fluviu. GeoEcoMar a participat la numeroase proiecte de cercetare din Programele Cadru IV - VII ale CE, precum și în actualul H2020. Începând cu 2010 GeoEcoMar a coordonat eforturilor de înscriere a proiectului DANUBIUS-RI pe lista proiectelor ESFRI. După admiterea pe Roadmapul ESFRI 2016, GeoEcoMar este coordonator al proiectului pan-european de construcție a viitorului ERIC DANUBIUS – H2020 DANUBIUS Preparatory Phase. GeoEcoMar are experiență în infrastructuri europene de cercetare este și reprezentant național în EMSO-ERIC, membru al echipei naționale pentru EPOS-ERIC, membru în EUROFLEETS, SEADATANET, EMODNET și HYDRALAB. A fost coordonator al proiectului finanțat de CE prin FP7 – DANCERS și derulează Programul Nucleu „Cercetări fundamentale și aplicative în cadrul macro-sistemului Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră în vederea dezvoltării durabile a României prin evidenţierea de noi resurse şi protecţia mediului”

Responsabil proiect din partea partenerului 1 este dr. Adrian Stănică.

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea - INCD

INCDDD (www.ddni.ro), înfiinţat în 1970, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale/aplicative în domeniul ecologiei/protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi alte zone umede de interes naţional/ internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă. Ca rezultat al expertizei oferite INCDDD a fost nominalizat ca: Centru de Excelenţă pentru Delte şi Zone Umede, Centru Naţional de Referinţă pentru Clasele de Utilizare a Terenurilor şi Pescării, Consilier științific al Ministerului Mediului pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România, Centru de Informare Tehnologică pentru Delta Dunării al MCI. Domeniile de cercetare ale INCDDD vizează: ecologia patrimoniului natural; măsuri pentru conservarea biodiversităţii; monitorizarea speciilor de flora si fauna şi a factorilor de mediu; scenarii hidrologice pentru reconstrucţie ecologică (îmbunătăţirea circulaţiei apei pe reţeaua de canale); redresarea populaţiilor speciilor periclitate; modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor acvatice; armonizarea intereselor socio-economice cu conceptul de conservare a capitalului natural; dezvoltarea Sistemului Geografic Informaţional pentru Delta Dunării. La nivel European, INCDDD a fost partener în consorţii la proiecte finanţate prin Programele Cadru (PC4 – 1 proiect, FP5 – 3 proiecte, FP6 – 6 proiecte) precum şi în proiecte finanţate prin alte programe şi fonduri (PHARE, SOCRATES, COST, LIFE).

Responsabilul de proiect din partea partenerului 2 este dr. Iulian Nichersu.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), www.ugal.ro, este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, cu peste 70 de ani de tradiţie în educaţie şi cercetare. Statutul de centru de învăţământ superior al Galaţiului s-a consolidat în timp, pornind de la componentele economice şi culturale ale unui oraş a cărui istorie a fost întotdeauna legată de Dunăre. Fiind cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României, cu un efectiv de 12000 de studenţi, UDJG are ȋn prezent 14 facultăţi care pregătesc studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, în domenii diverse: tehnic, ştiinţe, umanist, economic, sănătate, artistic. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în domenii de tradiție, dar și în domenii noi, interconectate la tendințele moderne de progres științific, cu impact fundamental și aplicativ. În UDJG se promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, menit să consolideze statutul instituției de pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social. UDJG deține o resursă umană specializată în cercetarea științifică, recunoscută pe plan național și internațional, formată din specialiști și experți din domenii diverse, ceea ce a permis participarea în numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare inter-disciplinare. UDJG găzduiește unul din cele șapte noduri (Network Operations Center - NOC) ale Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (ARNIEC) care operează rețeaua națională pentru educație și cercetare (National Research and Education Network-NREN) cunoscută sub numele de RoEduNet, reţea care asigură serviciile de comunicații de date pentru toate instituțiile de cercetare și academice din România. Agenția ARNIEC/RoEduNet este membră a consorțiului GEANT (Gigabit European Advanced Network) care operează rețeaua pan-europeană a cercetării și educației. Numeroase proiecte dezvoltate și implementate de UDJG au avut o componentă care a implicat găzduirea, operarea și întreținerea unor sisteme informatice complexe. Dintre acestea, relevante pentru proiectul DANS sunt: sistemul de calcul paralel din cadrul laboratorului de modelare numerică în mecanica fluidelor - CFDLAB, sistemul HPC (High Performance Computing) din cadrul laboratorului pentru „Modelare numerică în acvacultură și biologie moleculară” al Centrului Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculate de Acvacultură (www.hpc.ugal.ro), platforma BlackSea e-Eye (http://e-eye.actedj.ro). Personalul implicat în aceste proiecte, prin activitatea de cercetare și de instalare și operare a sistemelor mai sus menționate, precum și experiența dobândită în managementul proiectelor de acest tip au îmbogățit semnificativ expertiza UDJG în domeniu. De asemenea, prin specialiștii săi, UDJG are o expertiză recunoscută pe plan național și internațional în domeniul cercetării ecosistemelor specifice Dunării, expertiză care va contribui la atingerea obiectivelor proiectului Danubius RI. Participarea UDJG la proiectul Danubius-RI se va face și prin cercetări în domeniul mediului, continuându-se tradiția Centrului European de Excelență pe Probleme de Mediu (ECEE) înființat cu 20 de ani în urmă.

Responsabilul de proiect din partea partenerului 3 este Prof. univ. dr. Cătălina Iticescu.

Academia Română - Institutul de Geodinamica „Sabba Stefãnescu"

Academia Română (www.acad.ro) fondată la 1 aprilie 1866, este cel mai înalt for de știință și de cultură din România. Academia are 3 filiale (Iași, Cluj-Napoca, Timișoara). În proiectul DANUBIUS-RI, Academia Română va fi reprezentată de Institutul de Geodinamica „Sabba Ștefănescu” din coordonarea Secției de Științe Geonomice, care are, de asemenea, în coordonare Institutul de Geografie și Centrul de Geologie comparată. Secția de Științe Geonomice va colabora și cu Institutul de Biologie al Academiei, care are în structură Stațiunea de Cercetări Ecologice Sulina, o unitate menită să studieze și să monitorizeze biodiversitatea zonei de vărsare a brațului central din Delta Dunării, Sulina, în Marea Neagră. Aceste unități de C&D au expertiza necesară pentru a realiza toate obiectivele care revin Academiei în cadrul proiectului. Institutul de Geodinamica “Sabba S. Ștefănescu” studiază în principal structura și dinamica litosferei terestre, având preocupări privind GeoBioȘtiintele prin care se face o integrare a cunoștințelor din Științele Pământului și Științele Vieții. Institutul de Geografie realizează studii și cercetări integrate de Geo-morphologie, Hidrologie, Biogeografie, Climatologie, GIS, Geografie Ambientală și Umană. Centrul de Geologie Comparată are ca obiectiv cercetarea geologică a teritoriului țării și a condițiilor geoecologice din diferite regiuni de interes, si în primul rând din sistemul Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră. Institutul de Biologie conduce „Programul Sturion 2020. Conservarea sturionilor în bazinul Dunării - o abordare complexă ambientală – economică - socială”, proiect flag-ship al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Responsabilul de proiect din partea partener 4 este acad. Nicolae Panin.