Editorial

Proiectul „Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, acronim DANS, reprezintă contribuția românească la proiectul DANUBIUS-RI așa cum a fost asumat prin Memorandumul emis de Guvernul României cu tema : „Aprobarea de către Guvernul României a acțiunilor pregătitoare privind construcția în România a Centrului Internațional pentru Studii avansate asupra sistemelor Fluvii – Delte – Mări (DANUBIUS-RI), în cadrul Strategiei Europa 2020 și a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și declararea acestui proiect ca „proiect strategic de importanță națională”, în domeniul cercetării științifice
În contextul recomandărilor Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) privind realizarea de infrastructuri de cercetare științifică de vârf, Romînia a propus un proiect prioritar de interes național și european care urmărește crearea unui Centru Internațional de Studii Avansate asupra Sistemelor fluvii-delte-mări (DANUBIUS-RI), cu Hub-ul localizat în Delta Dunării la Murighiol, județul Tulcea, DANUBIUS-RI. Proiectul a fost desemnat Proiect Fanion în SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării – Acțiunea PA 7 – Knowledge Based Society).
Proiectul a fost inclus în anul 2016 pe lista marilor infrastructuri de cercetare ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Infrastructura propusă este de mare anvergură având în componență patru noduri situate în centre importante de cercetare din Europa și 12 supersit-uri situate la confluența dintre sistemele deltaice (delte, estuare, lagune) ale unora dintre râurile importante din Europa și sistemul marin.
Proiectul „Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI” se află în coordonarea Institutului Național Cercetare & Dezvoltare pentru Științe Biologice, pol naţional de excelenţă în cercetarea în domeniul Științelor Vieții și care a participat încă din 1996 la primele discuții privind valorificarea Deltei Dunării ca Laborator Natural și apoi la diferitele stadii de dezvoltare ale proiectului. Parteneri în proiect sunt: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române.
Proiectul se va dezvolta în strânsă legătură cu „DANUBIUS – Preparatory Phase” care este un proiect de trei ani finanțat prin programul Comisiei Europene Horizon 2020 pentru scopul de aducere a „DANUBIUS-RI” la maturitatea juridică, financiară și tehnică necesară pentru implementarea și dezvoltarea acestuia cu succes.
Pe măsura implementării planului de activități al proiectului ”Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, informațiile specifice obținute vor fi integrate în procesul de definire și dezvoltare a infrastructurii DANUBIUS-RI care, împreună cu rezultatele studiilor de specialitate, analizelor, maturatorilor și modelărilor specifice, vor permite fundamentarea dezvoltării obiectivului DANUBIUS-RI în Romania ca proiect major. Pentru aceasta vor fi elaborate: studii de fezabilitate pentru obiectivul DANUBIUS RI care cuprinde cele trei componente românești: Hub-ul de la Murighiol, Supersite-ul Delta Dunării, Centrul de Date, dar și documentația pentru Comisia Europeană pentru recunoașterea DANUBIUS-RI ca proiect major în Romania, care include datele de intrare ale strategiei științifice a infrastructurii distribuite pan-european DANUBIUS-RI.